Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ
Κυριακή 6 Μαρτίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ)
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.


6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Δευτέρα 7 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν.
Τετάρτη 9 Μαρτίου
πρωί
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Ἄνω Καστριτσίου.
Παρασκευή 11 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων.
Σάββατο 11 Μαρτίου
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Ξηροχωρίου.


11:30 π.μ.
Ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό Α’ Κοιμητήριον Πατρῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Εὐεργέτου τῶν Πατρῶν, Θεοδώρου Τριάντη καί πάντων τῶν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ ἀναπαυομένων.


7:00 μ.μ.
Εἰς Ἐκδήλωσιν τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, εἰς Διακίδειον Σχολήν Λαοῦ Πατρῶν.
Κυριακή 13 Μαρτίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
πρωί
·     Θ. Λειτουργία ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν  Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
·     Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.


6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν  Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Δευτέρα 14 Μαρτίου
6.00 μ.μ.
Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σταροχωρίου
Τετάρτη 16 Μαρτίου

Εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον διά θέματα Ἐκκλησιαστικά (Συνεδριάσεις Ἐπιτροπῶν).
Πέμπτη 17 Μαρτίου
πρωί
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξίου (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας).
Παρασκευή 18 Μαρτίου
7:00 μ.μ.
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
Σάββατο 19 Μαρτίου
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.


5:00 μ.μ.
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Πατρῶν «ὁ Πρωτόκλητος»
Κυριακή 20 Μαρτίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
πρωί
Ο Σεβασμιώτατος θα βρίσκεται εἰς το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.

6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης Πατρῶν.
Τετάρτη 23 Μαρτίου,
6:00 μ.μ.
Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Προαστείου.
Πέμπτη 24 Μαρτίου
 6:00 μ.μ.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν .
Παρασκευή 25 Μαρτίου

·     Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
·     Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ.


7:00 μ.μ.
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Περιβόλας.
Σάββατο 26 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Ἐκδήλωσις διά τήν  25ην Μαρτίου, εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Πατρῶν.
(Ὁμιλητής ὁ Σεβασμιώτατος, μέ θέμα: «Ἡ ἀλήθεια γιά τό 1821»).
Κυριακή 27 Μαρτίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.
Δευτέρα 28 Μαρτίου
6:00 μ.μ.
Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Ρίου.
Τετάρτη 30 Μαρτίου
6:00μ.μ.
Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Περιβόλας.
Παρασκευή 1 Ἀπριλίου
6:00 μ.μ.
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Πάντων Ὠλενοῦ Τριταίας.
Σάββατο 2 Απριλίου

Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Θέας.
Κυριακή 3 Ἀπριλίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Μπεγουλακίου.


6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
Δευτέρα 4 Ἀπριλίου
6:00 μ.μ.
Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Γλαύκου.
Τετάρτη 6 Ἀπριλίου
7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία Μ. Κανόνος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.
Παρασκευή 8 Ἀπριλίου
7:00 μ.μ.
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Σάββατο 9 Ἀπριλίου

Ὁμιλία εἰς Διακίδειον Σχολήν Λαοῦ Πατρῶν, μέ θέμα: «Ἡ Πολυώνυμος Κόρη».
Κυριακή 10 Ἀπριλίου
(ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
7:30 π.μ.
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Παντανάσσης Πατρῶν.
(Μνήμη Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄).


6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν.
Τρίτη 12 Ἀπριλίου
4:00 μ.μ.
Ἐξομολόγησις Μαθητῶν Τριαντείου Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς.
Κυριακή τῶν Βαΐων

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντοκράτορος Πατρῶν.


7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Μεγάλη Δευτέρα
7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς Κρύα Ἰτεῶν.
Μεγάλη Τρίτη
(πρωί)
Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς τά Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.


7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Μεγάλη Τετάρτη
3:00 μ.μ.
Ἱερόν Εύχέλαιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.


7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
Μεγάλη Πέμπτη
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Πατρῶν.


6:30 μ.μ.
Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Μεγάλη Παρασκευή
8:00 π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.


7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Μέγα Σάββατο
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.


9:00 μ.μ.
Ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐπισκοπείου Πατρῶν.


11:00 μ.μ.
Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Κυριακή τοῦ Πάσχα
πρωί
Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς τάς Στρατιωτικάς Μονάδας τῆς περιοχῆς καί εἰς Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.


6.00μ.μ.
Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου