Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...

Ο Χριστός τα πάντα
Εγώ πατήρ, αδελφός, νυμφίος, οικία, τροφή, ένδυμα, ρίζα, Θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ, να μην έχης ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω· διότι ήλθα να διακονήσω, όχι να διακονηθώ. Εγώ είμαι φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και μητέρα, όλα εγώ αρκεί να έχης οικειότητα προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός και περιπλανώμενος δια σε' ανέβηκα εις τον Σταυρόν και ετάφην δια σε· εις τον ουρανόν δια σε ικετεύω τον Πατέρα- κάτω εις την γην εστάλην από τον Πατέρα ως πρεσβευτής δια σε.
Συ είσαι δι΄ εμέ τα πάντα και συγκληρονόμος και αδελφός και φίλος και μέλος του σώματος μου.
Διατί λοιπόν αποστρέφεσαι αυτόν πού σε αγαπά; Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμον;
Τί περισσότερον θέλεις από εμέ;
(Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. ΕΠΕ. 12. 35)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου