Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Tαπείνωση

 Ὁ ἄνθρωπος ἔχει κάτι τό χοἱκό μέσα του καί κάτι τό οὐράνιο. Σῶμα ἀπό χῶμα καί ψυχή ἀπό οὐρανό. Περιβάλλεται ἀπό τήν ταπείνωση τῆς γῆς καί ἀπό τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη τοῦ ἥλιου πού ἁπλώνεται στόν οὐρανό. Νά οἱ δύο δυνάμεις πού μᾶς ἑλκύουν τή Θεία Χάρη. Μέ θεμέλιο τήν ταπείνωση καί στέγη τήν ἀγάπη φτιάχνουμε τό πνευματικό μας οἰκοδόμημα ἄρτιο καί ὁλοκληρωμένο. Πόσο σοφά καί ὑπολογισμένα εἶναι ὅλα γύρω μας μέσα στήν πλάση! "Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται" (Ψλ. ξ΄ 1).  Κατοικεῖς στή γῆ καί σέ σκεπάζει ὁ οὐρανός. Πατᾶς στήν ταπείνωση καί πετᾶς πρός τήν ἀγάπη. Ὁ Χριστός ἀγκάλιασε τό σύμπαν, διότι ἐγκολπώθηκε τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση. Ὅσοι Τόν ἀκολουθοῦν μέ αὐτές τίς δύο ἀρετές γίνονται συμπαντικοί καί σημαντικοί γιά ὅλους. Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κωτσόπουλου, "Ἐκπλήξεις Χάριτος", Ἀθήνα 2010, σελ. 335-336      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου