Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Εάν δεν συγχωρήσετε τις αμαρτίες του αδελφού σας, λέει ο Κύριος, ούτε και ο ουράνιος Πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Βασική προϋπόθεση είναι η συγχωρητικότητα πρός τους αδελφούς για να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού, να έρθουμε σε κοινωνία με τον εν Τριάδι Θεό. Και αυτό, διότι ομοιάζουμε με τον Θεό όταν συγχωρούμε, που αυτός πρώτος αγάπησε και συγχώρησε το ανθρώπινο γένος και δεν το άφησε να απολεσθεί και να μείνει στην ανυπαρξία, διότι το όντως όν είναι μόνο ο Θεός που είναι άκτιστος και για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος που είναι κτιστός (μη όν) εξαρτάται απο τον Θεό, εν ελευθερία όμως, πρέπει να "ενωθεί" με τον άκτιστο Θεό. Αυτή την ένωση την πραγματοποίησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που στο πρόσωπο του Θεού Λόγου ενώθηκε υποστατικά η ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος και σωτήρας του κόσμου. Έτσι απο την μεριά του ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχτεί τον Χριστό ως σωτήρα του, προσωπικό αλλά και όλης της κτίσης. Με την μετάνοια επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση ο άνθρωπος, συμφιλιώνεται με το Θεό και τον συνάνθρωπο, και με τα τρία στάδια, κατά τους Πατέρες, κάθαρση- φωτισμό- θέωση, γίνεται ο άνθρωπος θεός κατά Χάριν. Αυτή την Σαρακοστή, να διώξουμε την μνησικακία απο την καρδιά μας και κάθε είδους κακία, ώστε να αναπλασθεί η απωλεσθείσα "εικόνα" του Θεού μέσα μας, που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου