Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

"Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός επί γής υψώθητε, άσατε τω Κυρίω πάσα η γή" (Καταβασία των Χριστουγέννων)


Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ζούμε ένα μεγάλο μυστήριο. Ένα μυστήριο, που η περιωρισμένη διάνοιά μας και η σκέψη μας δεν μπορεί να το καταλάβη και να το εννοήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο ιερός υμνογράφος θα διερωτηθή : «Ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη εν γαστρί ;» Δηλαδή, αυτός που δεν τον χωράνε τα σύμπαντα, πως χώρεσε στην γαστέρα της Θεοτόκου ; Και ο απόστολος Παύλος, που στέκεται κατάπληκτος μπροστά στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, θα γράψη στον νεαρό Τιμόθεο : «Ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον· Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α Τιμ. γ 16). Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, κατά τους Πατέρες. Ο Θεός φανερώθηκε και ως άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους σώσει απο την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο.
Μυστήριο είναι η Γέννηση του Σωτήρος. Μυστήριο, που, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, παρά μόνο με πίστη προσεγγίζεται. Όμως, εμείς ας κάνουμε την καρδιά μας φάτνη. Φάτνη καθαρή με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Φάτνη ζεστή από την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας και από την πίστη μας προς τον Χριστό, ο Οποίος - και μόνον Αυτός - μπορεί να μας βγάλη από τα σημερινά αδιέξοδα. Εύχομαι σε όλους πλούσια την χάρη και την ευλογία του Γεννηθέντος Κυρίου και για το επί θύραις Νέον Έτος (2013) και για πάντα.

                                                            ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
                                            Πρεσβύτερος Γεώργιος Δημητρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου